Köszöntjük az X-PROMPT Automatizálási Szakértői Kft. honlapján!

Cégünk alap tevékenysége a kulcsrakész irányítási rendszerek fejlesztése, illetve rendszerintegrálása - elsősorban a gáz- és olajszállítás területén -, ami kiterjed a rendszerek teljes életciklusára (megvalósíthatósági tanulmány, feladatanalízis, logikai és fizikai rendszertervezés, rendszer fejlesztés, megvalósítás, üzembe helyezés, betanítás, karbantartás).

A cég foglalkozik még informatikai tanácsadással, amely széles területet ölel át. így a cég tevékenységi körébe tartozik a tenderek kiírásának, elbírálásának támogatása, stratégiai rendszertervek írása, követelmény specifikációk, rendszertervek készítése.

Az X-PROMPT Kft. az MSZ EN ISO 9001:2008 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert működtet annak érdekében, hogy jó minőségű és megbízható termékeivel szemben a vevők bizalommal legyenek.

A CÉG RÖVID TÖRTÉNETE, PROFILJA

Az X-PROMPT Automatizálási Szakértői Kft. 1991-ben alakult magánvállalkozás.
A cég sokoldalú és gyümölcsöző kapcsolatot alakított ki a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetével (SZTAKI), amely kapcsolat meghatározó a cég szakmai és üzleti tevékenységében. Az X-PROMPT Kft. több szálon futó szakmai-üzleti kapcsolatban áll ezen kívül több vezető információtechnológiai társasággal.

A cég alkalmazottainak száma 12. Az alkalmazottak - 9 villamosmérnök ill. informatikus és 1 matematikus - magasan kvalifikáltak, minimum egy nyelvvizsgával rendelkeznek. A munkatársak korábban döntően kutató intézetekben dolgoztak, ahonnan magukkal hozták és azóta is őrzik az új iránti igényt, az állandó továbbképzés szerves része a mindennapoknak.

A cég igazi erejét a magasan kvalifikált szakemberekből álló igen hatékony munkacsoportok jelentik, amelyek felkészültségét, a minőség iránti elkötelezettségét több nagy projekt sikere is bizonyítja.

Valljuk, hogy a legjobb reklám az elégedett vevő, s mi mindent megteszünk, hogy az ezen körbe tartozó partnereink számát folyamatosan növeljük!

MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT

Az X-PROMPT Kft. vezetése felelősséget vállal a minőségirányítási rendszer létrehozására, bevezetésére és karbantartására. Ennek működtetéséhez és folyamatos javításához biztosítja a szükséges anyagi és emberi erőforrást.
Cégünk alapvető céljai közé tartoznak az alábbiak:

 • A vevői igények és elvárások pontos megismerésével és teljesítésével a vevőink megelégedettségének javítása.
 • A vállalkozást olyan módon működtetni, hogy a vevői igényeket magas színvonalon ki tudjuk elégíteni, és a minőségi szolgáltatás révén nagyobb nyereség elérése.
 • Minőségi termékeket és szolgáltatást biztosítani vevőinknek megfizethető áron.
 • Tevékenységünk során kiemelt figyelmet fordítunk az információbiztonságra.
Céljaink eléréséhez az alábbi vezetési eszközöket vesszük igénybe:
 • Az X-PROMPT Kft. az MSZ EN ISO 9001:2008 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert működtet annak érdekében, hogy jó minőségű és megbízható termékeivel szemben a vevők bizalommal legyenek.
 • Az X-PROMPT Kft. a minőségirányítási rendszerét a működtetés során szerzett tapasztalatokkal és a szabvány fejlődésével összhangban folyamatosan továbbfejleszti.
 • Vizsgáljuk a vevői követelmények kielégíthetőségét, termékünknek az adott célra való alkalmasságát és a vonatkozó jogi, hatósági előírásoknak való megfelelést.
 • Megfelelően képzett munkatársakat alkalmazunk, és igyekszünk szakértelmüket, minőség iránti igényességüket képzéssel, információkkal folyamatosan gyarapítani.
 • Termékeink minősége érdekében beszállítóinkat rendszeresen minősítjük, és csak megfelelő minőségű termékeket fogadunk el tőlük.
 • Biztosítjuk, hogy Minőségpolitikánkat szervezetünk minden szintjén megértsék, elfogadják.
 • Figyelemmel kísérjük vevőink, partnereink igényeit és termékeinkkel, szolgáltatásainkkal való megelégedettségét.
 • A cégvezetés az éves vezetői auditok során felülvizsgálja minőség politikáját és az előző évben megfogalmazott célok megvalósulását. Meghatározza a következő évre vonatkozó minőségügyi célokat.

Budapest, 2015. április 14.

GÁZIPARI ALKALMAZÁSOK

OTR4 RENDSZER, FGSZ Zrt. - 2013-2015 >>
OTR3 TANPÁLYA, FGSZ Zrt. - 2011-2012 >>
OTR3 REPLAY, FGSZ Zrt. - 2011-2012 >>
SCADA MENTÉS, FGSZ Zrt. - 2006-2012 >>
BACKSYS, FGSZ Zrt. - 2004-2012 >>
OTR3 GÁZVEZETÉKI ÜZEMELTETÉST TÁMOGATÓ INTEGRÁLT RENDSZER, FGSZ Zrt. - 2004 >>
GÁZMIN - GÁZMINŐSÉGI ADATOK INFORMÁCIÓS RENDSZERE, MOL RT. KFÜ - 2004 >>
KAR - KÖZPONTI ALAPADAT RENDSZER, MOL RT. KFÜ - 2000-2002 >>
OTR-IIM FOLYAMATIRÁNYITÓ ALKALMAZÁS, MOL RT. KFÜ - 2001 >>
OTR2000 ORSZÁGOS TELEMECHANIKAI RENDSZER 2000, MOL RT. KFÜ - 1998-2000 >>
GAFOEL - GÁZFOGYASZTÁS-ELŐREJELZŐ PROGRAM, MOL RT. KFÜ - 1998 >>
SAP INTERFACE, MOL RT. KFÜ - 1998 >>
FETIS - FENNTARTÁST TÁMOGATÓ INFORMÁCIÓS RENDSZER, MOL RT. KFÜ - 1995-1998 >>
INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI INFRASTRUKTÚRA EGYSÉGESÍTÉS, MOL RT. KFÜ - 1996 >>
OTRGATE-3 RENDSZER, Gázszolgáltatók - 1994 >>
ANYAG- ÉS KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI RENDSZER, MOL RT. GOÜ - 1993-1994 >>
SZEMÉLYI ÉS MUNKAÜGYI RENDSZER, BÉRRENDSZER, MOL RT. GOÜ - 1993-1994 >>
ORSZÁGOS OLAJVEZETÉKI FELÜGYELŐI RENDSZER, MOL RT. GOÜ - 1993 >>
ORSZÁGOS TELEMECHANIKAI RENDSZER II., MOL RT. GOÜ - 1992 >>
NYOMVONALI ADATBÁZIS, MOL RT. GOV; - 1992 >>
GÁZVEZETÉKI FELÜGYELŐI RENDSZER I., MOL RT. GOV; - 1982-1983 >>

VILLAMOSIPARI ALKALMAZÁSOK

KHM BSZG ARCHÍV RENDSZER, PA RT. - 2009-2010 >>
TEPRO - TESZTELÉSI UTASÍTÁSOK SZÁMÍTóGÉPES KEZELÉSE, PA RT. - 2008-2010 >>
BSZG - BLOKKSZÁMÍTÓGÉP RENDSZER, PA RT. - 1998-2003 >>
INFORMATIKAI REKONSTRUKCIÓS PROGRAM ELŐKÉSZÍTŐ PROJEKT, PA RT. - 1996-1998 >>
FOLYAMAT REKONSTRUKCIÓ, PA RT. - 1996-1997 >>
INFORMATIKAI STRATÉGIAI RENDSZERTERV FELÜLVIZSGÁLATA, PA RT. - 1995-1996 >>
ATOMERŐMŰVI TANÁCSADÓ RENDSZER, OMFB - 1992-1993 >>
ERŐMŰVI INFORMÁCIÓS KÖZPONT, Paks - 1990 >>
NUKLEÁRIS ERŐMŰ: SZIMULÁTOR, Paks - 1989 >>
DÉMÁSZ DISZPÉCSERKÖZPONT, DÉMÁSZ - 1987 >>

ÁLLAMIGAZGATÁSI ALKALMAZÁSOK

DEJÁK PROJEKT INFORMATIKAI AUDIT, OEP - 1997 >>
KÖZPONTI ADATEGYEZTETŐ ÉS TOVÁBBÍTÓ RENDSZER, EDS - 1997 >>
INTÉZMÉNYI ADATMENEDZSMENT, OEP - 1995-1996 >>
ORSZÁGOS INFRASTRUKTÚRA TENDER ÖSSZEÁLLÍTÁSA, OEP - 1995-1996 >>
PÉNZÜGYI MENEDZSMENT, OEP - 1995-1996 >>
HÁLÓZATI INFRASTRUKTÚRA KIÉPÍTÉSÉRE KIÍRT TENDER PÁLYÁZATOK KIÉRTÉKELÉSE, Fővárosi Önkormányzat - 1995 >>
LAN1 TENDER KIÉRTÉKELÉS, OEP - 1995 >>
NYEP KSIRT KÖZBENSŐ STRATÉGIAI INFORMATIKAI RENDSZERTERV, OEP - 1995 >>

EGYÉB ALKALMAZÁSOK

SZENYOR - AUDIT, SZERENCSEJÁTÉK ELLENŐRZŐ NYERTESKERESŐ, OSZTÁLYOZÓ ÉS AUDITÁLÓ RENDSZER, SZERENCSEJÁTÉK Zrt. - 2014-2015 >>
SZENYOR - KRIPLI, SZERENCSEJÁTÉK Zrt. - 2008-2010 >>
SZENYOR - CSONTI, SZERENCSEJÁTÉK Zrt. - 2007-2013 >>
WINSORS, SZERENCSEJÁTÉK Zrt. - 2006-2008 >>
KÚTFŐ - SZAKÉRTŐI RENDSZER, FŐVÁROSI VÍZMŰVEK - 2005-2009 >>
WINSZENYOR - SZERENCSEJÁTÉK ELLENŐRZŐ NYERTESKERESŐ ÉS OSZTÁLYOZÓ RENDSZER, SZERENCSEJÁTÉK Zrt. - 2002-2010 >>
COSMOS, PA RT., MOL RT. KFÜ - 2002-2004 >>
SZENYOR - VMS ALAPÚ GYORS NYERTESKERESŐ RENDSZER, SZERENCSEJÁTÉK RT - 2001-2002 >>

ÜZLETI PARTNEREK

Paksi Atomerőmű Zrt.
FGSZ Földgázszállító Zrt.
Magyar Olaj és Gázipari Nyrt.
Fővárosi Vízművek Zrt.
Égáz-Dégáz Zrt.
Szerencsejáték Zrt.

ISMERTETŐK

X-PROMPT ismertető
FGSZ Zrt. OTR SCADA leírás
Paks Blokkszámítógép ismertető
Fővárosi Vízművek KÚTFŐ leírás

KAPCSOLAT

A cég neve:X-PROMPT Automatizálási Szakértői Kft.
Rövid megnevezés:X-PROMPT Kft.
Székhelye:1111 Budapest, Kende utca 13-17.
Levelezési cím:1111 Budapest, Kende utca 13-17.
Telefonszáma:(361) 209-5277

(361) 209-5277

, (361) 209-5278

(361) 209-5278

Telefax-száma:(361) 209-5279
E-mail:info@x-prompt.hu

További információért, kérjük, töltse ki az alábbi formot!

Copyright © 2016. X-PROMPT Kft.